WIZYTA DUSZPASTERSKA

7 stycznia ks. Ryszard odwiedził dzieci z klasy trzeciej, aby pobłogosławić i poświęcić uczniów oraz pomieszczenia w których przebywają w szkole. Błogosławieństwo to ma zachować od wszelkiego zła w Nowym Roku.