DZIEŃ ZWYKŁY...ALE INNY...

Wtorek, 20 listopada dzieci z klasy trzeciej spędziły czas wśród zabaw, konkursów i dyskotekowych pląsów.