WIZYTA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Klasa III  w czwartek 8 listopada odwiedziła Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu.